Architektura romańska

Styl romański rozwinął się w średniowiecznej Europie  w XI i XII wieku. Zapoczątkowany został we Włoszech, Francji i zachodnich Niemczech. Z czasem, swoim zasięgiem objął większość chrześcijańskiej Europy, dosięgając nawet do Bliskiego Wschodu.

Jego nazwa rozwinęła się dopiero w epoce romantyzmu. Termin romański początkowo odnosić się miał do grupy języków, z czasem również do sztuki i architektury, które czerpały swoje zainteresowanie antyczną kulturą rzymską.

Najważniejszą budowlą stylu romańskiego, był kościół. Spełniał on nie tylko funkcję religijnego miejsca kultu. Był również budowlą obronną, która miała służyć jako fortyfikacja w przypadku ataku i oblężenia przez obce plemiona. Obiekty sakralne charakteryzowała surowość i prostota formy. Budulcem był zawsze kamień, a obiekty miały kształt brył geometrycznych. Masywności nadawały im bardzo grube mury i małe, nieliczne okna w Warszawie, często służące również jako otwór strzelniczy.  Kościoły budowane były na planie krzyża łacińskiego z prezbiterium zakończonym półkolistą absydą. Nie miały kopuł, a wnętrze bardzo często spowite było w ciemnościach. Charakterystyczne były sklepienia kolebkowe, które swój ciężar opierały na gurtach i kolumnach lub filarach. Te z kolei zwieńczone były kapitelami, bogato zdobionymi  rzeźbami lub malowidłami.

Najbardziej znanym obiektem sakralnym zbudowanym w stylu romańskim jest zespół obiektów w Pizie zlokalizowany na Campo dei Miracoli, którego obok katedry nieodłączną część stanowi słynna Krzywa Wieża.

Również w Polsce na wysoką skalę rozwinęła się architektura romańska. Do najbardziej znanych zabytków zbudowanych na terytorium naszego kraju należą przede wszystkim: Rotunda św. Prokopa w Strzelnie, Rotunda św. Mikołaja w Cieszynie, Kościół św. Idziego w Inowłodzu,Kościół św. Andrzeja w Krakowie, Katedra w Płocku, Kolegiata św. Piotra i Pawła w Kruszwicy, Opactwo Benedyktynów w Tyńcu i Mogilnie, a także Kolegiata Najświętszej Marii Panny w Tumie pod Łęczycą i słynne Drzwi Gnieźnieńskie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *