Odpowiedzialność architektoniczna.

Stworzenie odpowiedniego projektu architektonicznego wymaga ogromnej wiedzy z zakresu techniki, matematyki i budownictwa. Na architektach ciąży ogromna odpowiedzialność konstrukcyjna. Jeden ich błąd może zaważyć na całości wykonania budowy oraz przekreślić szanse wykorzystanie budynku zgodnie z jego pierwotnym założeniem. Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, ze wykonawcy projektów często muszą ślepo ufać architektom, gdyż sami nie posiadają wystarczającej wiedzy, by móc zweryfikować projekt architektoniczny pod kątem jego zgodności z wszelkimi obowiązującymi zasadami technicznymi, fizycznymi, geologicznymi, matematycznymi czy chociażby zasadami BHP. W dzisiejszych czasach, w krajach Unii Europejskiej, projekt architektoniczny musi również spełniać całą masą nowych norm unijnych, które bardzo rygorystycznie obwarowywują dziedzinę jaką jest architektura, wymuszając niejako na architektach poczucie zbiorowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo społeczeństwa. Pomimo całej swojej uciążliwości jest to zamysł bardzo dobry w swoim założeniu i ma ograniczyć błędy budowlane popełniane już u podstaw, czyli na etapie projektu architektonicznego, a co za tym idzie zminimalizować koszty napraw błędów Lub nietrafionych, źle wykonanych inwestycji.

Jeżeli już projekt spełni wszystkie wymagania, reszta zależy o poprawności jego wykonania, i leży w gestii wykonawców, którzy mogą skupić się na swojej części pracy nie zwracając uwagę na to, jaki jest projekt. Dziś wykonawcy, zazwyczaj nie mają się czego obawiać, ze strony architektów, którzy nie mogą oddać do użycia i dalszego wykonania projektu, jeżeli posiada on chociażby ułamek błędu matematycznego lub technicznego. Budowlańcom pozostaje jedynie znajomość zagadnień rysunku technicznego, aby właściwie projekt odczytać i wykonać zgodnie z jego przeznaczeniem i myślą przewodnią. Nie zmienia to jednak faktu, że współpraca pomiędzy budowlańcem i architektem zawsze ułatwia wykonanie projektu i jest mile widziana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *