Traktaty architektoniczne.

Są to dzieła, mające ujednolicać naukę o architekturze, spisywać jej zasady, koncepcje oraz rozważania na jej temat. Jednym z pierwszych traktatów o architekturze jest dzieło Witruwiusza, które powstało już w I w. p.n.e. i zawierało trzy podstawowe reguły, którymi powinna kierować się ogólna myśl architektoniczna, czyli użyteczność, funkcjonalność i trwałość. Pomimo iż prawdy te SA bardzo stare, to są na tyle uniwersalne, że do dziś są elementarnymi prawami architektonicznymi oraz sztandarowymi założeniami przyświecającymi architektom. Kolejnym znanym traktatem mówiącym o architekturze jest traktat Leone Battisty Alberti, który opierał swoje założenia na ideach Wirtuwiusza, jednakowoż skupiał się na estetycznej funkcji architektury wyróżniając różne aspekty piękna pod kątem ich użyteczności dla człowieka, zwracał ogromną uwagę na prawa proporcji. Również dla nieco bardziej współczesnego krytyka sztuki, jakim był John Ruskin, żyjący w XIX wieku, nadrzędną wartością była estetyczna funkcja architektury.

Tak naprawdę, przełom w myśleniu na ten temat, przyniósł dopiero wiek XX, kiedy to architektura stała się dziedziną mającą przede wszystkim pomóc człowiekowi wygodnie funkcjonować, co automatycznie wyniosło na piedestał pozostałe dwie wartości, czyli funkcjonalność i trwałość dzieła architektonicznego.  Na szczególną uwagę zasługuje myśl wybitnego XX wiecznego architekta Le Corbusier, który w pewnym sensie rozdzielił trzy nadrzędne wartości archi tektury, skłaniając się znów ku funkcji estetycznej i składając jej hołd, wysnuł teorię, według której funkcjonalność i trwałość nie są cechami architektury, lecz konstruowania, które architekturą nie jest. Architekturę uważał za sztukę, której zadaniem jest dotykanie ludzkiego serca i zmysłów. Tak, więc nawet dziś możemy spotkać zwolenników zamierzchłej myśli architektonicznej, od której zwykło się odchodzić. Dzieł na temat rozważań o istocie architektury powstało jeszcze wiele i chyba każdy z nas może mieć własne zdanie, co do przeznaczenia i funkcji, jaką architektura ma spełniać w naszym życiu. Ponieważ,  przede wszystkim nam musi ona służyć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *